آرشیو اس ام اس سیگاری

اس ام اس جدید با موضوع سیگار

کاش خیابان بودم
تو روی تنم قدم می زدی
سیگار می کشیدی
می رفتی امیر افبی
من می ماندم و سیگاری
که طعم لب های تو را چشیده بود

.

.

.

دوست ندارم شمع باشم تا تو شادی ها فوتم کنن دوست دارم سیگار باشم تا رفقا دودم کنن

.

.

.

من و سیگار درد مشترکیم …
از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم

.

.

. 

ما نسلی هستیم
که بچگی برای تنبیه مان
خودکار بین انگشتانمان میگذاشتند
و ما حال
خود برای تنبیه
سیگار بین انگشتان میگذاریم

.

.

.

.:: بقیه در ادامه مطلب ::.

 

دلم چیزی نمی خواهد
بجز
یک اتاق تاریک
یک نخ سیگار
و خوابی به آرامی یک
مرگ

.

.

.

زندگی میگفت از هر چیز مقداری باقی می ماند
دانه های قهوه در شیشه، چند سیگار در پاکت و کمی درد در آدمی

.

.

.

تکلیف گفتنی ها که معلوم است،
زحمت نگفتنی ها هم افتاد بر گردن سیگار

.

.

.

این سیگار که در دست من است
می سوزد و صدایش در نمی آید
درست مثل خود من در دست خاطرات تو

.

.

.

باز هم شب شد
هجوم تنهایی">تنهایی">تنهایی">تنهایی با تلنگر خاطره ها
آسمان تاریک و یک ستاره خاموش
بغض کهنه و قدیمی و دود سیگار

.

.

.

سلامتی یک نخ سیگار که حداقل میدونم قبل من با کسی لب نگرفته

.

.

.

چه لذتی دارد دعوا کردن باتو
اعصاب خوردیهایش به کنار
به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد

.

.

.

زندگی به من یاد داد در سختی ها مقاوم باشم امیر اف بی
و دوست در سختی ها به من یاد داد که درمان">رمانت سیگار است

.

.

.

اسمتو رو سیگار نوشتم و برای اولین بار کشیدم تا بسوزی امیرافبی و فراموشت کنم، اما نمیدونستم با هر پوک ذره، ذره میری تو نفسم و میشی همه کسم

 

 

.

.

.

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی">تنهایی">تنهایی">تنهایی و پاکتی سیگار نازنینم

.

.

.

مرد سوپری گفت: سیگار گران شده،  پرسید ترک میکنی؟ با خودم گفتم: کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم

.

.

.

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم  عزیز
دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود رفیق

.

.

.

تلخی این سیگار
شیرین تر از
دروغ های توست

.

.

.

این بار سیگار را بکش از طرفی که میسوزد
تا بدانی چه میکشم

.

.

.

خواستم با یکی درد و دل کنم اول ازش پرسیدم سیگار داری؟ گفت: می خوای بکشی؟ گفتم: نه تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی

.

.

.

باشی یا نباشی زندگی میگذرد
اگر باشی با تو
اگر نباشی با سیگار

.

.

.

ساز دهنی ام زنگ زده
نفسم کوک ندارد
سیگار بدهید
کوک گلوست سیگارم

.

.

.

خدایا
بارون از تو سیگار از من بیا باهم بریم قدم بزنیم

.

.

.

یک کام سیگار مهمان من باش
خیالت راحت
بی ضرر است
بویش هم از بعضی آدم نماهای متعفن کمتر است

.

.

.

مردک کم پک بزن به اون سیگار لعنتی به خاطر دوست داشتن خجالت نکش
اونی باید خجالت بکشه، که میدونه دوسش داری، اما دوست داشتن بلد نیست

.

.

.

به قیمت سفید شدن موهایم تمام شد ولی آموختم که:
ناله ام سکوت باشد
گریه ام لبخند
و تنها همدم, سیگار

.

.

.

به سلامتی سیگار که سوخت وصداش در نیومد

.

.

.

لعنتی
لای انگشتام رو باید انگشتای تو پر میکردنن سیگار

.

.

.

سیگار روشن کردن مثل روشن کردن تلویزیون برای دیدن خاطراته، با هر کامی که میگیری فقط کانالشو عوض میکنی